Categories
Lokalt

Kramgo stämning i Söderköping på alla hjärtans dag

Invånarna i Söderköping är eniga om att man ska få krama om varandra under alla hjärtans dag, men att kramarna främst ska hållas inom familjen.

Det är något som Christina Lagnestam håller med om.

– Pandemin är inte över än. Först när den är slut får man kramas fullt ut, säger hon och kramar om sitt barnbarn Eufemia.

Även Åsa Sjöberg tycker att man ska vara fortsatt försiktig trots de lättade restriktionerna.

– Jag har nog sparat kramarna till familjen än så länge eftersom det är så hög smittspridning nu. Men till sommaren ska jag kramas mycket, det lovar jag.

Titta på klippet för att se vilka fler Söderköpingsbor som har kramats idag.

Categories
Lokalt

Miljardstöd till jord- och skogsbruk

Priset på bland annat diesel, el och gödsel har skjutit i höjden, vilket har påverkat svenska lantbrukare mycket.

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget att 300 miljoner kronor ska betalas ut i stöd till verksamheter som har drabbats hårt av prisökningarna. Särskilt gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretag lyfts fram. Det är oklart när pengarna kan betalas ut.

Regeringen föreslår även en utökad skattenedsättning på 2 kronor per liter för diesel som används i jord- och skogsbruk. Nedsättningen föreslås gälla i 12 månader från och med en 1 juli 2022. Regeringen räknar med att betala ut ungefär 700 miljoner kronor med start den 1 juli.

Enligt regeringens bedömning omfattas cirka 26000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Centerpartiet accepterar

Centerpartiet har tidigare krävt en nödmiljard till jordbruket och flera partier har sagt sig stödja Centerns idé.

– Det är bra att vi kommer till ett avgörande om nödmiljarden och att pengarna kommer fram snabbt, det har varit viktigt för oss, säger Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Eftersom regeringen föreslår i stort det som Centerpartiets utskottsinitiativ krävt kommer C att acceptera regeringens förslag. Martin Ådahl förutsätter även att de andra partierna som stöttat initiativet nu kommer att ställa sig bakom vårändringsbudgeten, där stödmiljarden kommer att finnas med.

Miljöpartiet vill dock inte se en subvention av fossila bränslen och har presenterat ett eget stödpaket till bönderna.

Categories
Lokalt

SVT avslöjar: 130 kommuner i landet nekar bistånd till behövande – trots osäkert lagstöd

Sedan november 2019 har Uppsala kommun slutat betala ut ekonomiskt bistånd till personer som bor på otillåtna andrahandskontrakt – i ett försök att motverka svarthyror.

Men tillvägagångssättet får kritik av experter, som menar att det saknas juridiskt stöd för att arbeta på det här sättet.

– Det finns inget stöd i varken lagstiftning eller praxis. Man kan ju inte fatta beslut som inte har något slags stöd i rättsordningen, säger Rebecca Sundström, jurist på Wallin Advokatbyrå i Uppsala som gjort en undersökning av frågan – men också arbetat på socialtjänsten i Uppsala.

Hon får medhåll av Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.

– Socialtjänstlagen stadgar ju en rättighet att få hjälp av kommunen när man har det svårt. Det är egentligen oaktat hur man har det i övrigt, om man kanske bor olagligt. Och det är inte så att vi kan lämna de här personerna vind för våg, det utrymmet finns inte i socialtjänstlagen, säger han.

130 kommuner

Men Uppsala kommun är inte ensamma. En unik kartläggning av SVT Uppsala visar att 130 kommuner i landet gör likadant. Frågan har prövats i flera domstolar med olika utfall, men i ett prejudicerande avgörande från 2009 konstaterar Regeringsrätten, nuvarande Högsta förvaltningsdomstolen, att ett otillåtet boende inte är skäl nog att vägra försörjningsstöd. Också Socialstyrelsen hänvisar till detta utfall i sin kommunhandbok om ekonomiskt bistånd.

Hyresgästföreningen menar att tillvägagångssättet heller inte ger önskad effekt om målet är att komma åt kriminella uthyrare.

– Jag tror tyvärr att det här mest är ett slag i luften, det kommer inte lösa problemet på sikt.Det drabbar enskilda boende väldigt hårt. De blir bostadslösa samtidigt som de som hyr ut svart bara hyr ut till någon annan, säger Martin Hansson, jurist på HGF.

Snarare riskerar förhållningssättet att drabba redan utsatta hushåll, varav flera är barnfamiljer, visar SVT:s kartläggning. Familjer som SVT talat med vittnar om att deras situation blivit ännu svårare efter kommunens avslag.

”Större problemet”

Kommunalrådet Mohamad Hassan (L), som drivit frågan i Uppsala, menar dock att kommunen valt rätt väg i den här frågan.

– Att lyfta ett fall med en ensamstående mamma kan vara hjärtskärande, men vi får inte glömma bort det större problemet som vi måste komma åt: svarta kontrakt, säger han.

Hassan önskar att Socialtjänstlagen ska bli mer tydlig i frågan om svarta kontrakt.

– Vi är beredda att uppvakta riksdagen för att ändra lagstiftningen – att de tydligt säger att vi ska acceptera alla typer av kontrakt eller att man ska bekämpa kriminalitet.

Boverket: Skriv om lagen

Hyresgästföreningen anser dock att det argumentet inte håller.

–En kommun ska tillämpa lagstiftning, inte pröva ny lagstiftning, säger Martin Hansson, jurist på HGF.

Men enligt Boverket är det nödvändigt att neka bistånd till personer med otillåtna hyreskontrakt för att stävja den svarta bostadsmarknaden. Myndigheten instämmer dock att det juridiska läget är oklart.

– Vill man komma tillrätta med svarta kontrakt så borde lagen skrivas om. Det är egentligen helt orimligt att socialtjänsten stöttar den här olovliga handeln med lägenheter, säger Micael Nilsson, Boverkets expert på bostadssociala frågor.

Categories
Lokalt

Vräkningsrisk och lånade pengar – här är familjerna som drabbats

Maria och hennes åttaåriga dotter har senaste fem åren bott på sju olika adresser. I mars 2020 hade hon inte råd att betala hyra och riskerade att bli vräkt, men nekades ekonomiskt bistånd för att hon inte kunde uppvisa godkänt andrahandskontrakt.

– Jag fick till sist låna pengar från en annan människa, säger hon.

Maria, som egentligen heter något annat, menar att det är svårt att hitta ettlagligtboendei Uppsaladå hyresvärdar ofta ställer höga krav samtidigt som hyran är hög.

– Vår senaste lägenhet kallade jag ”förrådet”, den var bara 25 kvadratmeter. Vi delade rum, jag sov på soffan och min dotter sov i sängen. Hon var mycket ledsen. Hon frågar varje gång ”mamma, varför måste vi flytta?”. Jag satt i hallen varje kväll och grät. Så bodde vi i åtta månader, berättar hon.

Fick upprättelse

Maria överklagade kommunens avslag, och ien dom i februari 2021– ett år efter avslaget – fick hon rätt av kammarrätten. Kommunen har inte överklagat beslutet. Samtidigt betonar Maria att många som hamnat i liknande situationer intefår samma upprättelse.

– De flesta överklagar inte till domstolar. De sitter nog och gråter och tänker att de inte kan göra någonting.

Tvingas leva på barnens pengar

SVT träffar även en 64-årig kvinna som uppger att hon har haft svårt att få anställning i Sverige – trots att hon är lärare.

– Jag har inte kunnat få några jobb på grund av språket.

Hon berättar att hon nu måste leva på sina vuxna barns pengar.

– Det är en jättesvår situation, jag gråter hela tiden. Jag känner mig ensam och längtar efter mitt hemland, säger kvinnan som vill vara anonym.

64-åringen och hennes man flydde till Sverige för fem år sedan på grund av oroligheter i hemlandet. I augusti 2020 ansökte paret om ekonomiskt bistånd för boendekostnad, men fick nej på grund av attdeinte hade ett godkänt kontrakt från hyresvärden.

I dag har de lyckats få ett seniorboende.

– Om våra barn inte hade kunnat hjälpa oss hade vi behövt knacka dörr hos andra och be om hjälp när kommunen inte hjälpte oss, säger kvinnan.

Mounahar inte råd att uppfylla dotterns största önskan

TvåbarnsmammanMounasdöttrar älskar hästar och drömmer om att börja på ridning, men familjen har inte råd.

– Allt vi har går till hyran, berättarMouna, somockså nekats bistånd efter kommunens nya regler.

– Det är helt klart felav kommunenatt göra såhär. Om folk inte behövde hjälp så skulle de inte be om det, fortsätter hon.

Har ni gjort allt ni kan för att klara er själva?

– Vi har gjort allt. Min man har pratat med Arbetsförmedlingen och sagt att han vill jobba, men han fick inget. Jag arbetade i ett år och försökte få det förlängt men det fick jag inte.

Categories
Lokalt

Forskaren sågar polisens klanrapport: ”Påstår saker utan källor”

Rapporten får kritik på flera plan från polisforskaren Stefan Holgersson som menar att det finns en risk att den pekar ut människor som inte har något med kriminalitet att göra.

Polisen vill inte svara på anklagelserna men förklarar i mejl till SVT:

”Generellt sett så kommenterar inte Polismyndigheten underrättelseuppgifter eller hur vi hanterar specifika underrättelseuppgifter. Underrättelseuppgifter är inte det samma som brottsmisstankar. Underrättelsearbete ingår som en del i arbetet när det gäller om en viss brottslighet har förekommit, pågår eller kan förväntas inträffa och därmed förebygga brott.”

Hör Stefan Holgersson berätta mer om bristerna han ser i kartläggningen i klippet ovan.

Categories
Lokalt

Nu får bonden Benny i Böle och lantbrukarna skatterabatt – fyra kronor per liter diesel

I regeringens vårändringsbudget avsätts en miljard kronor till stöd för jord-, skogs-, och vattenbruk. 700 miljoner kronor ska gå till skatteåterbetalning av diesel.

Jenny Karlsson, ordförande i LRF Norrbotten, berättar att LRF räknat på hur mycket kostnadsökningen blivit för medlemmarna. Hon uppger siffran 5,6 miljarder kronor vid årsskiftet i ökade kostnader. Trots det är hon glad för 700 miljoner kronor.

– Det har aldrig förväntats att vi skulle få en fullständig kostnadstäckning, säger Jenny Karlsson.

Träder i kraft i sommar

Stödpaketet ska ge kompensation på kort sikt och träda i kraft första juli.

– Situationen är tuff för många lantbrukare nu, många är oroliga och får inte ihop sina kalkyler. Detta riskerar att få konsekvenser för svensk livsmedelsproduktion, därför är stödpaketet en viktig åtgärd, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg(S).

Extra stöd till vissa

300 miljoner kronor ska gå särskilt till gris- och fjäderfäsektorerna och till växthusföretagen.

Resterande 700 miljoner kronor föreslås gå till skattenedsättning för diesel i jord-, skogs-, och vattenbruksverksamhet. Redan i dag finns en skattereduktion för detta, men den höjs tillfälligt med två kronor per liter – och hamnar under en period på fyra kronor per liter.

Många mindre företag omfattas

Regeringen bedömer att cirka 26000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna omfattas av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Hör LRF Norrbotten i videoklippet ovan.

Categories
Lokalt

85-årige Erling friade efter en dröm – och kärleken sa ja

En räv har passerat den lilla gårdsväg som leder upp mot det röda huset. Småfåglarna ser ut att trivas vid fågelbordet som ligger dukat för nya måltider.

85-årige Erling Nyström och 80-åriga Irene Westerberg bor naturskönt mitt i skogen, cirka tre kilometer söder om centrala Murjek i Jokkmokk. De två träffades 1984 och kärlek uppstod.

– Och nu har vi varit tillsammans så länge och man har väl aldrig tänkt något annat än att man ska vara tillsammans resten av livet, säger Erling Nyström.

Friade efter en kärleksdröm

Men en morgon vaknade han efter att ha drömt en del. Både jobbiga och kärleksfulla drömmar.

– Jag kommer inte ihåg så mycket i detalj. Men jag fick känslan att jag ville fråga Irene om vi inte skulle gifta oss.

Hon behövde ingen betänketid för att säga ja. Paret värdesätter varandra och den trygghet det innebär att ha en annan människa nära vid sin sida.

– Vi har det väldigt bra, nog är det så. Man hade inte kunnat ha det bättre.

Firar med lunch och tårta

Paret kommer att vigas i Murjek bara några dagar efter Alla hjärtans dag, den 19 februari. Efter vigseln ska de äta lunch tillsammans i församlingshemmet med de närmaste.

– Vi har ett barnbarn som gillar att göra tårtor. När hon hörde att vi skulle gifta oss ringde hon och frågade ”får jag baka tårtor” och jag sa ”ja hur många du vill”, säger Irene Westerberg.

Hör det snart nygifta paret berätta mer om frieriet och planerna för bröllopet i videon ovan.

Categories
Lokalt

SVT förklarar: Därför har kommunerna stoppat biståndet

I klippet ovan reder SVT:s reporter Christoffer Urborn ut vad som gäller.

Categories
Lokalt

Kumla ger sina invånare lite extra kärlek

Den som tar en mobilbild med hjärtat och skickar in till kommunen kan också räkna med att den kan komma att publiceras på kommunens sociala medier men också på en bildskärm som står vid stadens infart.

– Det behövs lite extra kärlek i dessa tider, konstaterar Martina Rensmo Widlund som till vardags är parkarbetare men just nu också pyntansvarig.

Categories
Lokalt

Öresundspendlaren Thomas: ”Jag har blivit slumpmässigt visiterad 150 gånger”

Thomas James Thomsen började filma kontrollerna när han tyckte sig se ett mönster. Efter den obligatoriska ID-kontrollen blir han ofta ombedd att köra åt sidan och invänta en större kontroll.

– När man står mot sin bil och blir kroppsvisiterad så är man jätteensam. De tittar igenom hela bilen och det tar ibland 25-45 minuter. Om det hände några gånger per år så hade det inte varit några problem, säger Thomas James Thomsen som har räknat ut att han blivit visiterad 150 gånger de senaste 18 månaderna.

Alla som passerar Öresundsbron måste visa legitimation men Thomas menar att han ofta väljs ut för en ”utökad kontroll”. Då blir det ofta kroppsvisitation, genomgång av bilen och fler frågor. I Thomas filmklipp syns och hörs polisens och tullens frågor: ”Är det din bil? Vad har du i bilen? Var i Malmö bor du? Du jobbar i Danmark varje dag? Kan du öppna bagaget?”

”Det är för att jag är svart”

Det är Tullverket och Polisen som kontrollerar Thomas och han är övertygad om att han blir stoppad på grund av sitt utseende.

– Det är på grund av att jag är svart. De kallar det ”random check”. Random betyder varje dag om du är svart. Det är inte random om jag var på kontroll igår och fem dagar den senaste veckan.

Men gränsskyddet försöker ju göra sitt jobb?

– Ja, det hoppas jag. Jag säger inte att alla i polisen och tullen är rasister. Jag tycker om polisen, men problemet är att de kanske inte tycker om mig? Rasprofilering ska inte vara ett verktyg som polisen använder för det är inget som säger att om man är mörk i huden så är man kriminell eller terrorist, säger Thomas James Thomsen.

Polisen förnekar rasprofilering

Mats Berggren, som är chef för gränspolisen i Region syd, förnekar att man använder sig av rasprofilering.

– Vi arbetar med detta kontinuerligt varje dag och pratar om hur vi utför våra kontroller och hur vi väljer ut vilka vi kontrollerar, säger han.

Här svarar gränspolisen på Thomas kritik: