Categories
Jobb & Karriär

Psykologen: så hanterar du mobbning på arbetsplatsen

Ofta är det den psykosociala arbetsmiljön som ligger till grund för att mobbning och kränkande särbehandling sker på en arbetsplats. Till exempel kan långvarig överbelastning, otydligt ledarskap, otydliga roller och ansvarsområden, öka risken för att personer blir kränkta.

– Det brukar sedan kunna bli en ond spiral, eftersom det för alla medarbetare blir en otrygg plats när sådant här pågår. Det ökar i sin tur risken för fler konflikter och kränkningar, säger Anna Bennich.

Hur ska man agera om man märker att ens kollega blir illa behandlad?

– Det första man kan göra är att prata med den berörda personen och berätta att man ser vad hen utsätts för. Personen kanske inte bekräftar det man berättar, eftersom de befinner sig i ett sårbart läge. Men att visa att man finns där är ett första steg. Om man som kollega inte känner sig bekväm med att prata direkt med den som utsätts så bör man flagga till ansvarig chef.

– Att få stopp på kränkningar kan vara svårt eftersom det ofta sker på mer eller mindre subtila sätt, så att påtala till ansvarig chef, skyddsombud eller annan lämplig person är jätteviktigt.

Vad kan företag göra för att motverka mobbning?

– Se över arbetsmiljön generellt och se ifall några av de vanligaste riskerna ligger till grund för situationen. Ta med jämna mellanrum upp vad som gäller på arbetsplatsen i form av hur man beter sig gentemot varandra, vad som inte accepteras och ge konkreta förslag på vad man kan göra om man känner sig illa behandlad och hur. Tydlighet med detta är viktigt så att det inte riskerar att bli floskler utan instruktionsvärde, säger Anna Bennich.

Om man själv är utsatt, vilka är dina råd?

– Berätta för någon om situationen. Finns det någon specifik person du litar på? Vänd dig till den personen, till din chef eller till chefens chef om du inte litar på närmaste ledaren. Ta emot hjälp ifrån företagshälsa eller försäkring som ger rätt till samtalsstöd och även praktisk hjälp vid problemlösning. Att inte vara ensam i ett sånt här läge är det viktigaste av allt.

Hur ska man tänka som anhörig till någon som blir kränkt på jobbet?

– Lyssna, fråga, visa förståelse och omtanke. Det kan även vara viktigt att vara ett praktiskt stöd genom att ta reda på vad som gäller på arbetsplatsen, ta fram kontaktuppgifter till facklig representant, kolla upp om det finns företagshälsovård eller försäkring kopplad till arbetsplatsen där professionellt stöd kan sättas in, eventuellt hjälpa till att kontakta en chef om personen i fråga mår för dåligt själv.

Läs mer: Lisa blev mobbad av chefen – fick sluta på jobbet