Categories
Svensk Politik

”Sverige har för många och för dyra myndigheter”

Ett nytt Sverige har vuxit fram. Ett land där stora problem inte tas tag i tillräckligt bra. Där skolorna sviker och där integrationen brister. Det är ett Sverige där medborgarna inte får de svar på klimat­hotet, migrationsutmaningar och andra viktiga frågor som de förtjänar. Där det politiska samtalet alldeles för ofta fokuserat på spel och vem-tar-vem.

Sverige behöver en ny regering som kan möta samhällsproblemen och samtala med hela riksdagen. Nu behövs en politik för att bryta utanförskapet i förorten, skapa en skola i världsklass och bygga ett energisystem som levererar när medborgarna behöver el.

Därför måste en borgerlig regering också städa upp bland statens utgifter och byråkrati. Det är en fråga om att prioritera resurser, men också om att prioritera vilka kostnader och verksamheter som svenska regeringar viker energi åt att styra.

Tyvärr har politiken under alldeles för lång tid varit alldeles för dålig just på att prioritera. Resultatet är höga skatter utan tillräcklig leverans. I Sverige ska medborgarna kunna lita på välfärd av hög kvalitet. Växande byråkrati med betungande administration och myndighetstillväxt utgör ett hinder mot detta. Undersökningar visar att omkring en tredjedel av läkares och sjuksköterskors tid går åt till annat än att träffa patienter. I en enkät bland medlemmar i Lärarnas riksförbund uppger tre av fyra lärare att de inte har tillräckligt med tid till sina arbetsuppgifter och pekar ut att administrativa uppgifter upptar värdefull tid.

Så här kan det inte fortsätta. Vi måste koncentrera politisk energi och skattemedel till sådant som gör skillnad i människors vardag i stället för till kommunikationsfunktioner och avknoppade myndigheter med krav på administrativa funktioner.

Vårdsatsningar ska leda till fler sjuksköterskor snarare än fler controllers och vårdkommunikatörer

Nu krävs därför en borgerlighet som levererar politik enligt borgerliga principer. När jag var integrationsminister i alliansregeringen fattade jag beslut om att lägga ned Integrationsverket. Som ansvarig minister såg jag att politiken kunde fokuseras till färre myndigheter, precis sådant som Alliansen skulle ta tag i. Ingen trodde då att alliansregeringen skulle tappa fart i arbetet för en vassare stat redan där, under vår första mandatperiod. Nu måste nästa borgerliga regering leverera också i frågan om byråkratins storlek och inriktning.

Därför presenterar Liberalerna i dag tre förslag till en liberal borgerlig regerings myndighetspolitik. Målet ska vara omsorg om skattebetalarnas pengar, och ett ökat fokus på det offentligas kärnuppgifter:

1. Stärkta kärnuppdrag och mindre administration. Förhållandet mellan stabsfunktioner och byråkratins grundfunktioner är satt i förändring. Enligt Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi har exempelvis andelen kommunikatörer i statliga myndigheter ökat fyra gånger snabbare än det totala antalet anställda de senaste 15 åren (ESO 2021:3). En borgerlig regering bör presentera en ny myndighets­styrning som kan vända denna utveckling. Vidare bör ökad myndighetssamverkan om exempelvis administration och lokaler genomdrivas. Vårdsatsningar ska leda till fler sjuksköterskor snarare än fler controllers och vårdkommunikatörer.

2. Ett mål om färre generaldirektörer. Alliansregeringens bokslut blev tunt vad gäller att begränsa storleken på det offentliga. En ny borgerlig regering måste spänna bågen hårdare än senast. En borgerlig statsminister bör redan i sin regeringsförklaring sätta upp ett mål för hur många myndigheter som ska utgå under mandatperioden. På så sätt kan en regering tidigt styras mot att göra staten mer effektivt. Inte minst kan sammanslagningar av myndigheter minska antalet små myndigheter.

Dagens stora generaldirektörskrets är inte motiverbar utifrån en liberal maktkritisk grundsyn. Nästa borgerliga regering bör avskaffa eller slå samman fler myndigheter eller organisationer med myndighetsuppgifter än någon tidigare svensk reformregering. Exempelvis bör den i budgetomröstningen beslutade nedläggningen av Delmos ligga fast, statliga nämnder med få ärenden omorganiseras och mindre lärosäten slås samman eller uppgå i större såsom redan skett mellan Uppsala universitet och den tidigare Högskolan på Gotland.

Exempelvis bör den i budgetomröstningen beslutade nedläggningen av Delmos ligga fast, statliga nämnder med få ärenden omorganiseras och mindre lärosäten slås samman

3. Sänk myndigheternas lokalkostnader. För att öka hushållningen med skattemedel behöver fler myndigheter styras mot att spara på sina lokalkostnader. Inte minst motiverar ökat distansarbete ytterligare besparingsåtgärder där det är lämpligt. Uppräkningstakten för lokaler och förvaltning bör sänkas kraftigt inom lämpliga utgiftsområden.

Liberalerna är ett parti med höga ambitioner på många områden. Sådant som skola, försvar, integration, rättsväsende, energiförsörjning och LSS måste få kosta. Men som ett liberalt idéparti i en borgerlig reformtradition förstår vi också att staten uppbär förtroendet från miljontals svenska väljare och skattebetalare.

Sverige ska förknippas med god förvaltning, inte slöseri. Därför måste en borgerlig regering vara just borgerlig. Vi kommer därför att söka samsyn med våra vänner i Moderaterna och Krist­demokraterna för att minska storleken på den statliga byråkratin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.