Categories
Lokalt

Miljardstöd till jord- och skogsbruk

Priset på bland annat diesel, el och gödsel har skjutit i höjden, vilket har påverkat svenska lantbrukare mycket.

Regeringen föreslår i sin vårändringsbudget att 300 miljoner kronor ska betalas ut i stöd till verksamheter som har drabbats hårt av prisökningarna. Särskilt gris- och fjäderfäsektorerna samt växthusföretag lyfts fram. Det är oklart när pengarna kan betalas ut.

Regeringen föreslår även en utökad skattenedsättning på 2 kronor per liter för diesel som används i jord- och skogsbruk. Nedsättningen föreslås gälla i 12 månader från och med en 1 juli 2022. Regeringen räknar med att betala ut ungefär 700 miljoner kronor med start den 1 juli.

Enligt regeringens bedömning omfattas cirka 26000 företag inom jord-, skogs- och vattenbruksbruksnäringarna av nedsättningen, varav de flesta är mindre företag.

Centerpartiet accepterar

Centerpartiet har tidigare krävt en nödmiljard till jordbruket och flera partier har sagt sig stödja Centerns idé.

– Det är bra att vi kommer till ett avgörande om nödmiljarden och att pengarna kommer fram snabbt, det har varit viktigt för oss, säger Martin Ådahl, ekonomiskpolitisk talesperson för Centerpartiet.

Eftersom regeringen föreslår i stort det som Centerpartiets utskottsinitiativ krävt kommer C att acceptera regeringens förslag. Martin Ådahl förutsätter även att de andra partierna som stöttat initiativet nu kommer att ställa sig bakom vårändringsbudgeten, där stödmiljarden kommer att finnas med.

Miljöpartiet vill dock inte se en subvention av fossila bränslen och har presenterat ett eget stödpaket till bönderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.