Tipsa oss!

Tipsa oss om goda nyheter och ha chans att få presentkort hos Torsby Handel!

9 av 10 direkt i jobb efter praktisk utbildning på Stjerneskolan!

– Utan hantverkare stannar världen säger World skills Sweden som ansvarar för yrkeslandslaget och är arrangör för yrkes-SM varje år. Framtidsutsikterna för hantverkare ser oerhört ljus ut, både på fem och tio års sikt är det liten konkurrens om jobben enligt statistik från Arbetsförmedlingen. Trots detta har många svenska ungdomar under senare år valt att studera på  teoretiska program i allt större utsträckning, så även i Torsby. Men nu verkar trenden ha vänt.  

Stjerneskolan erbjuder från och med läsåret 2016-2017 fyra yrkesutbildningar, Bygg och anläggning, Fordon och transport, Industriteknik och Vård och omsorg (Handelsprogrammet ligger för närvarande på is). För några år sedan var situationen annorlunda. Både Vård och omsorgsprogrammet och Industritekniskaprogrammet var hotade på grund av för litet elevantal. Men på senare tid har trenden vänt och allt fler ungdomar hittar tillbaka till utbildningarna. Kanhända är det möjligheterna till arbete som ger effekt. Färsk statistik visar nämligen att 9 av 10 studenter från Stjerneskolans yrkesprogram går direkt ut i arbete efter avslutade studier.

I en artikelserie i två  delar kommer Goda Nyheter Torsby belysa betydelsen av yrkesutbildningarna med hjälp av lärare, elever och det lokala näringslivet.

Bidrar till lokal sysselsättning
– Att Stjerneskolan lockar elever till yrkesprogrammen är oerhört viktigt för de lokala företagens kompetensförsörjning. I Torsby kommun finns en mängd olika branscher representerade. Det är framförallt tillverkande industri som är dominerande sett utifrån antalet anställda men byggsektorn har också ökat mycket under senare år. Det finns också flera större företag inom fordonsbranschen samtidigt som Torsby kommun, Torsby Sjukhus och andra privata aktörer sysselsätter väldigt många personer inom vård och omsorg . Att Stjerneskolan kan utbilda kompetent personal till alla dessa branscher är viktigt för det lokala företagandet men också för samhällsekonomin i stort säger Åsa Gertling, näringslivsutvecklare på Torsby Utveckling AB.

Förlegad bild av dagens industrisektor
– Varför ungdomarna inte lockas av yrkesprogrammen lika mycket som av de studieförberedande är svårt att svara på men en orsak kan vara att bilden av exempelvis industrisektorn är gammal och inte förenad med nutid. Dagens industri kräver en mängd olika kompetenser. Produktionstakten med robotisering och höga krav på kvalitet påverkar hur verksamheten bedrivs och vilka kunskaper som krävs för att tillverka en konkurrenskraftig produkt. Till exempel är språkkunskaper väldigt viktigt när det gäller kontakter med internationella kunder men även för att förstå instruktioner i produktionsskedet. Servicekänsla och kommunikativ förmåga  är andra faktorer som under senare tid visat sig vara mer och mer viktigt i fler branscher än de traditionella serviceyrkena. Sen är det också så att vi behöver bli bättre på att nå ut i tidiga åldrar med vilka företag som finns i närområdet och vilka kompetenser som är gångbara i norra Värmland. Allt detta sammantaget är så klart ett långsiktigt arbete som inte bara handlar om att övertyga barn och ungdomar om potentialen i yrkesutbildningarna utan ska även bidra till att den allmänna bilden av det lokala företagandet förändras konstaterar Åsa Gertling.

Allmän behörighet
Troligen har också kunskapen om hur man skaffar en allmän behörighet för vidare studier på Universitet och Högskola ökat. – I samband med förändringen av gymnasieskolan (GY 2011) var det många som inte trodde att det var möjligt att läsa in eller i alla fall att det var krångligt att få med sig en allmän behörighet genom yrkesprogrammen. Detta fick konsekvenser och många elever valde därför teoretisk utbildning i större omfattning säger Gert Högfeldt, programansvarig vid Fordon och transportprogrammet vid Stjerneskolan.

Eftertraktad kompetens
– Om man pratar med företagare inom verkstadsindustrin så verkar alla ha mycket att göra så det är säkert en bidragande faktor till att intresset för yrkesubildningen ökat. Det finns en efterfrågan på duktig och välutbildad personal och är eleverna beredda att satsa så har man mycket stora möjligheter att komma in på arbetsmarknaden säger Kennet Martinsson, lärare vid Industritekniska programmet.

– Om eleverna kämpar på och gör framsteg i sin svetsning kommer vi att testa deras färdigheter i svetsarprövningar. Klarar de dessa får de så kallade svetscertifikat, något som skapar större möjligheter att vara konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Inom ramen för Industritekniska programmet erbjuder Stjerneskolan också utbildning till International Welder (IW). Denna utbildning är tänkt som en extra spets och erbjuds än så länge bara på ett mindre antal gymnasieskolor.  Är man ambitiös och strävar efter diplom till internationell svetsare ger detta väldigt stora fördelar när man söker arbete. Vi är även godkända för riksrekryterande utbildning sedan några år.

– I år tog elva elever studenten och av dem gick nio ut direkt i arbete, även de sista två hade arbete på gång. Fantastiska siffror som vi är väldigt stolta över. Att majoriteten av dem dessutom är anställda i lokala företag i  Torsby är extra kul säger Jan Axelsson, också han lärare på Industritekniska programmet.  – Vi samarbetar väldigt tätt med näringen för att eleverna ska vara så konkurrenskraftiga som möjligt. De automatiserade momenten i moderna maskinparker måste ske i nära samarbete med företagen då skolan inte har kapacitet att köpa in maskiner för mångmiljonbelopp som behövs för att täcka in alla moment som eleverna bör ha med sig från utbildningen. Vi ser just nu över lösningar för hur vi tillsammans med de lokala företagen ska finna rutiner för detta framöver.

Vård och omsorgscollege i nära samarbete med näringen
Viveka Eriksson är programansvarig för Vård och omsorgsprogrammet. – Sedan 2009 är vårdutbildningen på Stjerneskolan ett certifierat Vård och omsorgscollege vilket innebär en tät samverkan med näringen. Vi har en lokal styrgrupp som består av representanter från Sunne och Torsby kommuns äldre och handikappomsorg, Torsby Sjukhus, fackförbundet Kommunal tillsammans med oss utbildningssamordnare. Målet är att skapa hög anställningsbarhet. Våra partners påverkar fördjupningskursernas utformning, allt för att kompetensen hos eleverna ska vara så hög som möjligt och anpassad till vad som krävs hos arbetsgivarna. De elever som har minst godkänt i alla ämnen får ett College diplom som är en kvalitetssäkring på att de uppfyller de satta kraven. 12 av 14 elever klarade detta i år och i stort sett alla har arbete, det säger en del om vilka behov av personal som finns inom vård och omsorg idag. Inför kommande läsår är programmet fullsatt, det är till och med kö! Möjligen kan det bli så att vi får utöka platserna, vilket är ett mycket angenämnt problem säger Viveka.  – Jag tror att vi under senare år har lyckats bättre med att nå ut med att man inom ramen för programmets 2500 gymnasiepoäng kan välja kurser som gör att man får grundläggande behörighet till högskolan. En tydlighet kring detta tror jag kan ha påverkat söktrycket.

Ljus framtid för byggarbetare
Bygg- och anläggningsprogrammet på Stjerneskolan har inriktningen Husbyggnad och är utsedd till en branschrekommenderad skola. Ett ökat bostadsbyggande och offentliga satsningar inom infrastrukturområdet innebär att prognosen för arbete i branschen ser väldigt ljus ut på lång sikt. Många av arbetsuppgifterna kräver dessutom yrkeserfarenhet.  Det tar tid från utbildning till att uppnå den kompetens som efterfrågas för vissa arbeten, vilket öppnar dörrarna för yrkesskickliga byggarbetare ännu mer. – Under de allra flesta åren har vi haft många sökanden och fullsatt program säger programansvarig Örjan Pedersen. – Genom åren har vi i nära samarbete med näringen kopplat på vissa påbyggnadskurser för att våra elever ska vara så välutbildade och förberedda för yrket som möjligt när de slutar här. Exempel på det är kurser i heta arbeten, säkra lyft, ställningskurser med mera. På Stjerneskolan är dessutom eleverna ”tvåbenta” vid examensdagen. Det innebär att de kan få ut en lärlingsbok på husbyggnad (snickare) eller betongarbetare. Detta är vi ensamma om i Värmland!

Av årets studenter gick 15 av 16 ungdomar ut i arbete veckan efter studenten, hur bra är inte det resultatet konstaterar Örjan glatt.

Fordonsbranschen
Stjerneskolans Fordons och transportprogram har valt inriktningen personbil och erbjuder även en profil som heter tävlingsmekaniker, en utbildning helt anpassad till motorsport. Statistik från Arbetsförmedlingen visar att fler bilmekaniker efterfrågas under de närmaste åren.

– Glädjande nog ser vi nu en förändring i ansökningsbeteendet. Här hos oss på Fordonsprogrammet har vi under de senaste två läsåren varit fullsatta när första terminen i årskurs 1 startat och när vi sammanfattar statistik gällande vår nisch Tävlingsmekaniker så ser vi att cirka 70 procent av eleverna arbetar i fordonsbranschen på något sätt. Resterande del har arbete i andra branscher. Man kan definitivt konstatera att utbildningen hos oss generarar arbete oavsett vilken bransch man hamnar i säger programansvarige Gert Högfeldt. Vi har dessutom Motormännens Riksförbund med som en partner. De utfärdar certifikat som självklart ger de ungdomar som lyckas bra en extra fjäder i hatten.

– Kommande läsår är vi också riksrekryterande vilket vi tror och hoppas ska generera ännu fler studenter. Redan nu lockar tävlingsmekaniker utbildningen mest ungdomar från andra delar av Sverige och även från Norge. Flertalet av dem har bosatt sig här efter avslutade studier vilket självklart skapar ett extra mervärde för Torsby kommun säger Jörgen Sätherberg, lärare vid Fordonsprogrammet

Antalet fordon ökar i takt med att vi blir fler i befolkningen och branschens omvandling till att erbjuda personlig service i större utsträckning ställer lite andra krav än tidigare. – För vår del har anpassningen inneburit att vi utbildar mer i datoranvändning, felsökning, administrativa uppgifter så som att kunna ge kostnadsförslag och fakturera säger Gert Högfeldt. Vi samarbetar också med Ung Företagsamhet och årets studenter fick möjlighet att gemensamt driva eget företag inom ramen för gymnasiearbetet. Det är viktigt att få inblick i entreprenörskap och eget företagande. Det är faktiskt så att de allra flesta som genomfört tävlingsmekanikerutbildningen startar egna företag direkt efter studenten.

Samarbete skola-näringsliv
-För att bibehålla det högre söktrycket och för att kunna fortsätta erbjuda en konkurrenskraftig utbildning behöver vi självklart fortsatt stöttning från näringen, utan deras input till programmens utformning så skulle det inte fungera säger Jan Axelsson. – Jag tror vi behöver bli än spetsiga och samarbeta ännu mer, t ex. genom mässor och andra aktiviteter och genom gemensam marknadsföring på olika sätt.

– Genom ökad dialog blir skola-näringsliv mer samspelta och kan bidra till ett bättre företagsklimat. Det genererar i sin tur fler affärer till företagen i Torsby kommun. Allt hänger ju faktiskt ihop avslutar Åsa Gertling, näringslivsutvecklare Tuab.

 

Foto: Från vänster Jörgen Sätherberg, Gert Högfeldt, Kenneth Martinsson, Örjan Pedersen och Jan Axelsson (fattas på bilden gör Viveka Eriksson).

I nästa artikel i serien får du läsa om före detta elever från Stjerneskolans yrkesprogram. Hur ser de på sin skolgång när de tittar i backspegeln, vad sysslar de med nu för tiden och hur ser de på framtiden?

Av:
Åsa Gertling

Tips på vad du kan läsa härnäst:

image

Hallå där! Torsbys rallykoordinator Anna-Lena Carlsson

image

Hovfjällets leder rustas upp

image

Vestre växer och satsar nytt för framtiden