Tipsa oss!

Tipsa oss om goda nyheter och ha chans att få presentkort hos Torsby Handel!

Schaktmiljö AB – ett av årets gasellföretag i Sverige

Sverige behöver tillväxt, och Sveriges entreprenörer behöver inspirerande förebilder.
Därför utser Dagens industri de snabbast växande företagen i landet till Gaseller. Ett av företagen som utsetts till Gasellföretag i år är Torsbyföretaget Schaktmiljö AB.

Schaktmiljö bildades 2007 av Lars Andersson som ett enmansföretag med huvudsaklig verksamhet att hyra ut grävmaskin med förare till andra entreprenadföretag. Verksamheten utvecklades snabbt till att även åta sig att hyra ut markpersonal med arbetsledning redan under 2008.

Under åren 2009 – 2013 fungerade Shaktmiljö främst som underentreprenör till ett annat markföretag i Stockholmsregionen. Ett flertal maskiner införskaffades och personal anställdes. Verksamheten ökade stadigt i omsättning.

Från 2014 så har Schaktmiljö övergått helt till att utföra och driva egna projekt inom framförallt ny-exploatering av bostäder. I detta ingår allt från beredning av råmark till finplaneringar vilka utförs både som utförandeentreprenader och totalentreprenader. Under 2016 har Lars tagit in kollegan Robin Grund som delägare i företaget.

Ägaren Lars Andersson berättar:

– Målsättningen med verksamheten är att bli en betydande entreprenör på marknaden i Stockholm och Värmland. Allteftersom efterfrågan på marknaden ökar så kan vi givetvis tänkas etablera oss i övriga Sverige.

Hur ser du på framtiden?

– Det finns i dagsläget väldigt mycket projekt att arbeta med och tillgången på projekt ser ut att bli god även för kommande år då bostadsmarknaden i Stockholmsregionen har fortsatt stor tillväxt. Det finns stora resursbrister i branschen eftersom tillgången på erfaren och kompetent personal inte räcker. Sammantaget gör detta att vi ser en stabil tillväxt under förutsättning att vi kan fortsätta att knyta till oss goda medarbetare.

Vad är företagets framgångsfaktor?

– En av Schaktmiljös största fördelar är vårt stora kontaktnät, vi är enkla och raka att arbeta med och har en vilja att samarbeta med våra kunder för att tillsammans uppnå goda resultat. Vi väljer helst att arbeta med kunder som även de har viljan att skapa goda och långsiktiga samarbeten, säger Lars.

Från 2010 fram till 2015 har Schaktmiljö haft ca 10-15 heltidsanställda plus inhyrda underentreprenörer efter behov. Idag har företaget 26 anställda och 22 inhyrda markarbetare och konsulter. De sysselsätter även ett stort antal underentreprenörer, totalt sysselsätter deras olika byggprojekt ca 70 personer. Majoriteten av de anställda kommer från Torsby och övriga Värmland, resten från Stockholm och övriga Sverige.

Omsättningen för innevarande år verkar åter igen hamna på rekordnivå, ca 85 miljoner kronor. En ökning med cirka 30 miljoner sedan 2015.

 

schaktmiljo_2

Robin Grund och Lars Andersson vid
DI Gasellgalan i Falun.

 

Gasellkriterier

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

 

Av:
Åsa Gertling

Tips på vad du kan läsa härnäst:

image

Blogg: Jenny Skilberg - Familjepussel, 1000 bitar

image

Augusti månads bloggare: Filmaren och fotografen Tom-William Lindström

image

Skönt sommarhäng för unga i Torsby