Tipsa oss!

Tipsa oss om goda nyheter och ha chans att få presentkort hos Torsby Handel!

Gång- och cykelvägar byggs parallellt med E16/E45 i Torsby tätort

 En ny gång- och cykelväg planeras i Torsby tätort parallellt med E16/E45. Den planerade sträckan är 4,5 km lång och går från Gunbyvägen i söder till Fågelsången i norr.  Första etappen går från gång- och cykelvägen vid Östmarksvägen till Valbergsvägen och vidare på befintliga motionsslingor med en anslutning till Alstigen.

Projektet är i enlighet med länsplanens prioritet 1 för cykelinfrastruktur – att cykelinfrastrukturen ska utvecklas i enlighet med kommunernas behov inom en radie av 5 – 7 km från tätortscentra.

Syftet är att öka tillgängligheten och trafiksäkerheten och minska europavägarnas barriäreffekt för oskyddade trafikanter. Det saknas en sammanhängande länk för gång- och cykel väster om E16/E45. Större delen av det befintliga gång- och cykelvägnätet går öster om europavägen. En utbyggnad av cykelvägnätet väster om E16/E45 är därför en angelägen åtgärd säger Mikael Löfvenholm, tekniska avdelningen, Torsby kommun.

Med en ny gång – och cykelväg förbinds Torsby tätort från söder till norr och från väst till öst och det förväntas bli kortare väg för gående och cyklister. En ny gång – och cykelväg förväntas också bidra till ett ökat antal cyklande och gående vilket långsiktigt kan leda till bättre folkhälsa och fler hållbara resor inom tätorten. Tidsmässigt beräknas hela projektet pågå etappvis under fyra till sex år men första etappen färdigställs i år.

gcvag2

Av:
Åsa Gertling

Tips på vad du kan läsa härnäst:

image

Naglar blev heltidsjobb för Ginnie

image

Torsby kommun positivt exempel i media

image

Hermit: Monster Killer - värmländsk skräckfilm visas på Stjärnan